Pihasuunnittelu

Tärkeimpänä kriteerinä pihan suunnittelussa ovat asiakkaan tarpeet ja toiveet. Niiden pohjalta lähdetään yhdessä viemään suunnittelutyötä eteen päin. Suunnitteluun vaikuttavat myös suunniteltavan alueen olosuhteet mm. olemasssa olevat rakennukset ja niiden tyyli, ilmansuunnat, maaperä ja mahdollisuus sen muokkaamiseen sekä muu lähiympäristö.

Suunnittelun kohde voi olla vasta rakenteilla oleva tontti tai jo vanhempi, uutta ilmettä kaipaava pihapiiri. Suunniteltavan alueen laajuus voi vaihdella kokonaisesta pihasta yksittäiseen istutusalueeseen. Tai jos kaipaa vaan ideoita ja vinkkejä niin sekin sopii vallan mainiosti.

Suunnittelutyö toteutetaan asiakkaan toivomassa laajuudessa. Vaihtoehtoina ovat esimerkiksi konsultointikäynti, luonnossuunnnitelma tai laajempi suunnitelma.

Pihakonsultointi

Konsultointikäynnillä käydään piha, sen toiminnot ja toiveet pihan suhteen, suusanallisesti yhdessä läpi. Annan vinkkejä ja ideoita pihan eri alueiden hyödyntämiseen sekä mahdollisia kasvi- ja materiaaliehdotuksia.

Luonnossuunnitelma

Luonnossuunnitelma on vapaamuotoinen hahmotelma pihasta tai sen osasta. Siihen luonnostelen pihan eri toiminnot, kasvillisuusalueita sekä annan joitakin ehdotuksia kasveista ja materiaaleista.

Pihasuunnitelma

Suunnitelma on uniikki, mittakaavaan käsinpiirretty kokonaisuus. Siihen on piirretty pihan eri toiminnot, oleskelualueet, kasvillisuusalueet sekä mahdollinen hyötypuutarha. Suunnitelma sisältää tarkan kasviluettelon kappalemäärineen sekä materiaaliluettelon. Suunnitteluprosessin aikana suunnitelmaa käydään läpi yhdessä ja tehdään tarvittaessa muutoksia asiakkaan toiveiden mukaan.

Jokainen luonnos ja suunnitelma muokataan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Niitä voidaan myös täydentää halutessa esimerkiksi tarkentavilla piirroksilla ja kasvien hoito-ohjeilla.

Suunnittelutyön hinta määräytyy kohteen mukaan. Siihen vaikuttavat suunniteltavan alueen koko sekä suunnitelman laajuus. Ota yhteyttä niin sovitaan aika tapaamiseen, jolloin voimme yhdessä miettiä juuri sinulle sopivan kokonaisuuden.

Yksilöllistä pihasuunnittelua.