Halki, poikki ja pinoon

Halki, poikki ja pinoon

Pakkasen paukkuessa nurkissa ja energianhintojen kohotessa on monelle varmasti tullut mieleen lisätä tulisijojen käyttöä. Polttopuitakin on kenties tullut hankittua varastoon aikaisempaa enemmän.

Puiden varastoinnissa kannattaa kuitenkin huomioida muutama seikka. Polttopuita ei saa pinota esimerkiksi seinänvierustalle tai autokatokseen paloturvallisuuteen liittyvistä syistä, koska ne lisäävät mm. palokuormaa. Sisätiloissa puita voi säilyttää ainoastaan parin käyttökerran verran kerrallaan. Varastointi seinän vierellä ei muutenkaan kannata, koska puissa oleva mahdollinen kosteus, home ja erilaiset mikrobit voivat vaurioittaa seinärakenteita.

Mikäli polttopuille on enemmänkin tarvetta, hyvä säilytyspaikka on esim. erillinen liiteri tai vaja. Se tulee kuitenkin sijoittaa riittävän etäälle muista rakennuksista, vähintään 8 metrin päähän. Naapurintontin rajaan etäisyyttä tulee olla vähintään 4 metriä. Mahdolliset alueelliset rakennussäännökset kannattaa aina varmistaa oman alueen rakennusviranomaiselta.

Jo pihasuunnitelmaa tehdessä voidaan huomioida mahdollinen tarve polttopuiden säilytykselle ja sen sijoittamiselle piha-alueella.